بازتاب خبرهای 5 جدی 1398

شهرداری کابل: کسانی به توصیه اداره ملی حفاظت محیط زیست عمل نکنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند

شهرداری کابل هشدار می‌ دهد که اگر اصناف و صاحبان شرکت ها و بلند منزل ها به توصیه اداره ملی حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا عمل نکنند، جریمه…

یوناما: در 10 سال گذشته تلفات غیرنظامیان در افغانستان از مرز 100 هزار نفر گذشته است

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” می گوید، از زمانی که یوناما در سال ۲۰۰۹ به صورت سیستماتیک ثبت تلفات غیرنظامیان را آغاز کرده، تا اکنون تلفات آن‌ها…