بازتاب خبرهای 3 جدی

ابقای وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در نشست استیضاح مجلس نمایندگان/ وزرای ترانسپورت و مخابرات چهارشنبه استیضاح می‌شوند

وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان از نشست استیضاح مجلس نمایندگان موفق به در آمدند. عبدالبصیر انور، وزیر…