بازتاب خبرهای 2 جدی 1398

اتحادیه اروپا: به هرگونه شکایت از نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید بر اساس قانون انتخابات رسیدگی شود

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که باید به هرگونه شکایت پیرامون اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بر اساس…