بازتاب خبرهای 21 قوس 1398

فیفا: رویکرد کمیسیون های انتخاباتی و کاندیدان معترض بن بست انتخابات را به بحران تمام عیار تبدیل می‌کند

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان “فیفا” می گوید، ادامه رویکردهای کنونی از جانب کمیسیون های انتخاباتی و کاندیدان معترض،…