بازتاب خبرهای 8 سنبله

تماس تلفنی وزیر خارجه افغانستان با همتای هلندی‌اش در مورد جلوگیری از رقابت توهین‌آمیز به پیامبر اسلام

وزارت خارجه افغانستان از صحبت تلفنی وزیر امورخارجه این کشور با همتای هالندی‌اش در پیوند به جلوگیری از راه‌اندازی رقابت…

کمیسیون انتخابات فاش کرد؛ در انتخابات 2014 از 25 میلیون جمعیت، 21 میلیون واجد شرایط رأی اعلام شده بود

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فاش کرد که در انتخابات 2014 میلادی از 25 میلیون جمعیت افغانستان،…