بازتاب خبرهای 20 اسد

انتقاد جدی نمایندگان مردم غزنی از بی‌توجهی حکومت در تأمین امنیت این ولایت؛ عملیات پاکسازی راه‌اندازی و خسارات مردم جبران شود!

نمایندگان مردم غزنی در شورای ملی و شورای ولایتی از حکومت افغانستان خواستار راه‌اندازی عملیات پاکسازی در شهر و اطراف…