بازتاب خبرهای 26 حمل

بازیکن تیم ملی تکنواندوی افغانستان سهمیه المپیک نوجوانان آرجنتاین را به دست آورد

«نثاراحمد عبدالرحیم‌زی»، یک عضو تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان توانست در دوازدهمین دور مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان در کشور تونس،…