بازتاب خبرهای 6 عقرب

افغانستان به دنبال جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کنفرانس بین‌المللی منابع طبیعی و معدن‌کاری استرالیا

وزارت معادن و پترولیم افغانستان از شرکت‌کنندگان کنفرانس کنفرانس بین‌المللی منابع طبیعی و معدن‌کاری در استرالیا برای سرمایه‌گذاری در سکتور…