بازتاب خبرهای 22 سرطان |
۲۲ / سرطان ۱۳۹۷

آزادی هشت تن از افراد نظام الدین قیصاری

در یازدهمین روز تظاهرات هواداران نظام الدین قیصاری، از فرماندهان بازداشت شده جنرال دوستم در ولایت فاریاب هشت تن از نیروهای او امروز آزاد شده و به فاریاب بازگشتند.

نقیب الله فایق والی فاریاب به خبرنگاران گفت که این افراد را با تلاش های زیادی آزاد کرده است.

با این حال بقیه افراد آقای قیصاری و خود او هنوز در بازداشت به سر می برند.

همزمان با این تظاهرات ها در شمال افغانستان به ویژه ولایت فاریاب ادامه داشته است.

Qaisari