بازتاب خبرهای 22 قوس 1398

گفتگوهای صلح میان طالبان و امریکا برای مدت کوتاهی متوقف شد

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان می گوید، گفتگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان برای مدت کوتاهی متوقف شده است. خلیلزاد بامداد امروز جمعه(22قوس) در توییتر…