بلاگ |

بلاگ

روایت شما


«همه‌چیز خیلی زیبا خواهد شد»؛ شعاری‌که ترکیه را تکان داد
۱۱ / جوزا ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
بررسی پدیده نوروز در فرهنگ افغانستان
۱ / حمل ۱۳۹۸
بلاگ ادامه مطلب
زنان در جامعه افغانستان؛ اکثریت خاموش و پتانسیلی پنهان!
۲۰ / حوت ۱۳۹۷
بلاگ ادامه مطلب
۸ مارچ سال ۲۰۱۹؛ زنان افغان در برابر سوال بازگشت از جامعه به خانه؟
۱۷ / حوت ۱۳۹۷
بلاگ ادامه مطلب
نظامیان می‌گویند که پشتون‌ها خاین اند. ما تنها حقوق خود را می‌خواهیم!
۲۳ / دلو ۱۳۹۷
بلاگ ادامه مطلب
چرا به حکومت موقت نه بگوییم؟
۲۰ / دلو ۱۳۹۷
بلاگ ادامه مطلب
آمریکا؛ بار دیگر افغانستان را رها نکن!
۱۷ / دلو ۱۳۹۷
بلاگ ادامه مطلب
من در افغانستان سفیر بوده‌ام؛ این معاهده به معنای تسلیم شدن است!
۱۳ / دلو ۱۳۹۷
بلاگ ادامه مطلب
صفحه ۴ از ۱۴« ابتدا...۲۳۴۵۶...۱۰...آخر »