ولادیمیر بویکو

دکتر ولادیمیر بویکو پروفسور مطالعات آسیایی در دانشگاه دولتی آلتای می‌باشد. او در عین حال رییس مرکز تحلیلی و تخصصی آسیاتیک در این دانشگاه است. پرفسور بویکو یکی از معروف‌ترین افغانستان شناسان روسی است که مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای در رابطه به افغانستان انجام داده است. او دکترای تاریخ را از انستتیوت مطالعات شرقی در سال 1985 از مسکو به دست آورده است. از آقای بویکو بیش از یک صد اثر در زمینه‌های روسیه، آسیا و افغانستان منتشر شده است.