طارق بازلی

طارق با بیش از 15 سال تجربه‌ای روزنامه‌نگاری، از سراسر جهان گزارش داده است؛ از ده‌ها کشور در اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه. او انتخابات، جنگ‌ها و شورش‌ها را پوشش داده اما در حال حاضر روی «نوآوری، راه در علم و فناوری جهان را تغییر می‌دهد»، سکتگی که به‌خاطر انقلاب دیجیتالی پدید آمده و به صورت مشخص که چگونه این تغییرات زندگی را زیر و رو می‌کند، تمرکز می‌نماید.