سهراب شهریار

آزمون ذهن؛ نوع نگاه شما مشخص می کند که برای چالش های زندگی آماده اید یا نه!

آیا چیزهای بزرگی در انتظار شماست؟ یا برای ایجاد تغییر در زندگی خود آماده اید؟ نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم، اما این تست هوش بینایی می‌تواند با در نظرداشت دیدگاه­…

مهارت های پولساز؛ جوانی که از سوزن و خون متنفر بود کسب و کارهای میلیون دلاری راه انداخت

در سال 2014، چارلی چانگ با مهارت های پولساز خود تازه از مدرسه فارغ شده بود و فکر می کرد تمام زندگی­ اش را برنامه ریزی کرده: به دانشکده پزشکی…