حفیظ شریعتی سحر

حفیظ شریعتی سحر دکترای ادبیات فارسی و از نویسندگان مطرح افغانستان است. آقای شریعتی دارای آثار زیادی در زبان فارسی بوده و از استادان دانشگاه‌های افغانستان می‌باشد. دکتر شریعتی اکنون در کابل زندگی می‌کند و مشغول فعالیت‌های علمی-فرهنگی است.