شهرزاد اکبر

شهرزاد اکبر رییس بنیاد جامعه باز افغانستان است. او قبلا در شرکت مشورتی قره در کابل سهام‌دار و مسوول تطبیق برنامه‌ها بود. شهرزاد لیسانس خود را در رشته مردم شناسی از کالج اسمت در ایالات متحده امریکا اخذ نموده است و در رشته مطالعات توسعه از دانشگاه اکسفورد انگلستان ماستری دارد. شهرزاد در چند سال گذشته برای سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی کار کرده است. او در سال 2007 در تدویر جرگه امن سهم گرفت و قبل از آن در بخش دری بی‌بی‌سی افغانستان خبرنگار بود. شهرزاد همچنان مدتی به عنوان مشاور ارشد در نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) بود.