شاه حسین مرتضوی

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری افغانستان است. او پیش از آن از ماه حمل سال 1395 به عنوان معاون سخنگوی رییس‌جمهور انتخاب شد. آقای مرتضوی سابقه طولانی روزنامه نگاری دارد و به عنوان سردبیر روزنامه هشت صبح برای مدت نزدیک به یک دهه کار کرده است.