جمعه خان محمدی

جمعه خان محمدی رییس پیشین دانشگاه ابوریحان است. آقای محمدی دانش آموخته جامعه شناسی بوده و دارای آثار متعدد در زمینه جامعه شناسی، سیاست و فرهنگ در افغانستان می‌باشد.

از موانع بروکراسی اداری و تا دموکراسی نمایندگی با مَلِک‌های قریه؛ در گفتکو با داکتر تیمور شاران

وزارت خانه ها تصویر بزرگ حکومت داری را برای ولایات بدهند. این چشم انداز و تصویر کلان آینده ولایت شماست. آنان بدانند که در سایه این پلان های بزرگ...

راه‌ های کارآمدسازی نظام اداری افغانستان و تمرکززدایی با ایجاد زون های اقتصادی؛ در گفتگو با داکتر تیمور شاران

این جا یک تفکیک کنم. در هر جامعه دیگر، پلان ها از محل می آید. یعنی قریه تصمیم می گیرد بودجه‌ای که تخصیص داده شده، چگونه مصرف گردد. اول در…

از تمرکز قدرت در کابل تا بی‌صلاحیتی والیان؛ بزرگترین موانع اصلاحات و توسعه افغانستان؛ در گفتگو با داکتر تیمور شاران

تیمور شاران: اینجا یک توضیح بدهم که والی و ولسوال بر اساس قانون اساسی افغانستان، نماینده رییس جمهور در سطح محل است. رییس جمهور...

تغییر گفتمان اقلیت و اکثریت در افغانستان؛ احساس تعصب و تبعیض در اقلیت‌ها و خوی فزونخواهی و سلطه‌گری در اکثریت

انتشار سخنان آقای «حلیم تنویر»(فرد نسبتا درس خوانده و زمانی دارای مقام بلندرتبه دولتی در افغانستان) در سمیناری در شهر کلن آلمان که برای تجلیل از یک راسیست...