شرکت‌کنندگان در این دور از انتخابات پارلمانی سال 97 افغانستان، برای راه‌یابی به مجلس نمایندگان سنگ تمام گذاشته و از اقشار مختلف جامعه خود را نامزد نموده‌اند. در میان 804 نامزد انتخاباتی از کابل، تنها از آدرس جنبش روشنایی 10 نفر بر ای راه‌یابی به مجلس نمایندگان، وارد پیکارهای انتخاباتی شده‌اند.

1ـ محمد جعفر مهدوی

جعفر مهدوی، یکی از

18 میزان 1397

حدود 3 هزار نفر برای 250 کرسی مجلس نمایندگان از سراسر افغانستان به جز ولایت غزنی، در حال رقابت با یک‌دیگر اند. در میان آن‌ها شماری هم حضور داند که با شعارهای اصلاحاتی، برای رسیدن به مجلس نمایندگان گام برداشته‌اند.

"خبرنامه" در سلسله گزارش‌های انتخابات پارلمانی سال 97، 8 تن از این نامزدان را معرفی کرده است.

1ـ داود ناجی

17 میزان 1397

در کابل این روزها تنور کارزار تبلیغاتی نامزدان انتخابات پارلمانی داغ است. هر نامزد انتخاباتی تلاش دارد که دل رأی‌دهندگان بیش‌تری را به دست بیاورد. تقویم روز شمار کمیسیون انتخابات هم نشان می‌دهد که کمتر از 14 روز تا روز انتخابات باقی نمانده است.

"خبرنامه" در سلسه گزارش‌هایی که از نامزدان انتخاباتی تهیه می‌کند، در این گزارش می‌خواهد نخبگان جوان

14 میزان 1397

برخلاف دو دوره گذشته انتخابات پارلمانی افغانستان، در این دوره شهروندان این کشور برای راه‌یابی به مجلس نمایندگان سنگ تمام گذاشته و از اقشار مختلف جامعه به عنوان نامزد انتخاباتی ثبت‌نام کرده‌اند.

در میان 804 نامزد انتخابات پارلمانی تنها از حوزه کابل، زنان نیز با وجودی که تعدادشان نسبت به مردان اندک است، اما کارزارهای انتخاباتی خود را شانه به

12 میزان 1397

حدود 17 روز بیشتر به برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باقی نمانده است. در این دور از انتخابات پارلمانی افغانستان، بیش از دو هزار نفر از سراسر این کشور به جز ولایت غزنی در فهرست نهایی نامزدان انتخاباتی حضور دارند که در میان آن‌ها فرزندان و برخی اعضای خانواده رهبران جهادی و میراث‌داران قدرت در افغانستان نیز دیده می‎شود.

خبرنامه تلاش

10 میزان 1397

در میان بیش از دو هزار نامزد انتخاباتی این دور از انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در سراسر این کشور به جز ولایت غزنی، برخی چهره‌های میلیونر هم حضور دارند که قصد دارند از دنیای قدرت مالی به دنیای سیاست گام بگذارند.

"خبرنامه" تلاش کرده "9 نامزد ثروت‌مند انتخابات پارلمانی" سال 97 افغانستان را معرفی کند.

https://youtu.be/aButbuNGixE?list=PLng4luAoJNiXIyUHsJE1XuatOBDcUBxfS

اجمل رحمانی

اجمل

9 میزان 1397

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان هم‌زمان با آغاز مبارزات انتخابات پارلمانی در این کشور، برخی تخلفات انتخاباتی را برشمرده و نسبت به مجازات عاملین آن هشدار داده است.

علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی که امروز یک‌شنبه (۸ میزان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، این تخلفات را این‌گونه برشمرد:

1ـ به راه انداختن

8 میزان 1397

مجلس نمایندگان، با استقال از انگشت نگاری در انتخابات افغانستان می‌گوید، انتظار مردم این است که کمیسیون نتیجه انتخابات پارلمانی را نیز شفاف اعلام کند.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید هنوز دستگاهای بیومتریک بدست آنها نرسیده و قرار است تا آخر هفته جاری نهایی شود.

امروز شنبه (31سنبله) مجلس نمایندگان افغانستان از طرح انگشت نگاری در

31 سنبله 1397