ماهان عابدین

ماهان عابدین تحلیل‌گر سیاست ایران است. او دانش آموخته فلسفه سیاسی از مدرسه مطالعات اقتصادی لندن می‌باشد. آقای عابدین ریاست گروه پژوهشی مشاوران دیسارت در بریتانیا را برعهده دارد. آقای عابدین پیش از این در نهادهای تحقیقی در واشنگتن، لندن، دهلی و عراق کار کرده است.