یانیس کاسکیناس

یانیس کاسکیناس، محقق ارشد برنامه امنیت بین‌المللی بنیاد آمریکایی جدید در واشنگتن است. او پیش از آن 22 سال در هوانیروی آمریکا در بخش عملیات‌ ویژه خدمت کرده است و در سال های 2009 – 2010 مشاور ارشد مک کریستال فرمانده نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان بود. آقای کاسکیناس دکترای جنگ در کالج سلطنتی لندن می‌باشد.