فریدون حسنی

سپردن دومین پایگاه به نیروهای افغان؛ آمریکا در هلمند به حمایت از نیروهای افغانستان طالبان را هدف قرار داده است

همزمان با خروج نیروهای بین المللی و سپردن پایگاه های آنان به نیروهای افغانستان مقام های آمریکایی اعلام کرده اند…