دیکسترفیلکینز

دیکسترفیلکینز روزنامه‌نگار امریکایی، نخست بخاطر پوشش جنگ عراق و افغانستان برای نیویارک تایمز شناخته می‌شد. او یکی از نامزدان نهایی جایزه پولیتزر در سال 2002 میلادی برای مقاله‌ی خود از افغانستان بود و جایزه پولیتزر سال 2009 را به عنوان یکی از اعضای تیم خبرنگاران تایمز، برای مقاله‌شان در مورد پاکستان و افغانستان، به دست آورد. آقای فیلکینز به عنوان "روزنامه‌نگار مبارز برتر نسل خود" معرفی شده است و در حال حاضر برای نیویارکر می‌نویسد.