دیوید کلکولین

دکتردیوید کلکولین یکی از بزرگترین نظریه پردازان امنیت بین‌المللی و مبارزه با شورشی‌گری جهان است. آقای کلکولین استراتژیست و متخصص مبارزه با شورشی‌گری در دولت آمریکا بوده است. او از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ استراتژیست ارشد در دفتر هماهنگ کننده مبارزه با تروریزم وزارت خارجه آمریکا بود. پس از آن در اوج جنگ عراق به عنوان مشاور ارشد با جنرال دیوید پتریوس پیوست و جزء تیم کوچکی بود که استراتژی مبارزه با تروریزم آمریکا در عراق را نوشت. او پس از آن به مشاوریت ویژه مبارزه با شورشی‌گری کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا رسید و پس از آن مشاور ارشد جنرال مک کریستال فرمانده ناتو در افغانستان شد. آقای کلکولین را به عنوان تیوری پرداز استراتژی‌های مبارزه با شورشی‌گری در قرن بیست و یک می‌دانند. کلکولین پژوهشگر ارشد در مرکز امنیتی آمریکای جدید و پروفسور مدرسه ارشد مطالعات بین‌المللی پاول‌ ایچ. نیتز در دانشگاه جانز هابکنیز می‌باشد. از او کتاب های متعدد از جمله مبارزه با شورشی‌گری خارج از کوه‌ها و چریک تصادفی در غرب به نشر رسیده است.