محمدعارف رحمانی |
آرشیف نویسنده عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان

محمدعارف رحمانی
عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان

محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای رحمانی دارای سابقه فعالیت‌ سیاسی گسترده می‌باشد. او ماستری حقوق داشته و کتاب‌های را در حوزه های مختلف از جمله کاکردهای پارلمان در افغانستان به نگارش درآورده است.