محمد ناصر احمدی

محمد ناصر احمدی رییس گروه تجاری عمران هولدینگ گروپ می‌باشد. آقای احمدی دانش آموخته مهندسی و از فعالان اقتصادی افغانستان است. او در عرصه‌های ساختمانی بیش از یک دهه فعالیت داشته است.