پانزده استاتوس فیسبوکی که روایت‌گر افتخار مشترک اقشار مختلف از پیروزی بر قشون سرخ شوروی در افغانستان است.

  1. اشرف غنی
26 dalw 1  
  1. محمد محقق
26 dalw 2  
  1. امان الله پیمان
26 dalw 3  
  1. عطا محمد نور
26 dalw 4
27 دلو 1394

تویت مودی تولد اشرف غنی را جهانی ساخت پیام تبریکی تویتری نارندرا مودی نخست وزیر هند به مناسبت تولد رییس‌جمهور غنی، حاشیه‌های بیشتر از متن در تویتر برپا کرده و توجه رسانه‌های مهم جهانی را در پی‌داشته است. روز جمعه هفته گذشته، نخست وزیر هند که به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی مشهور است، در ادامه دیپلماسی تویتری جهانی خود، پیامی به آقای غنی فرستاد و

25 دلو 1394