Month: خرداد 1400

راز عمر طولانی: ۱۵ راه عجیب و غریب که چند سال به عمرتان اضافه می‌کنند!

میانگین سن امید به زندگی در کشورهای مختلف، رقمِ متفاوتی است. داشتن عمر طولانی تا حد زیادی بستگی به ژن‌های‌تان دارد. با این حال فاکتورهای متعدد دیگری نیز برای داشتن…

۷ ترفند پس انداز پول از فرانسوی ها که به درد باقی دنیا هم می خورد

افراد کمی واقعا می‌توانند صرفه‌جویی را از خصوصیات ملی فرانسوی‌ها تلقی کنند. چرا که همه فرانسوی‌ها را به خاطر زندگی زیبا و توانایی‌شان در لذت بردن از آن می‌شناسند....