غنی: کسانی که در صف جمهوریت نمی ایستند در دولت جای ندارند |
غنی: کسانی که در صف جمهوریت نمی ایستند در دولت جای ندارند

غنی: کسانی که در صف جمهوریت نمی ایستند در دولت جای ندارند

۲۹ / حمل ۱۴۰۰ | ۰ دیدگاه

در آستانه نشست صلح ترکیه و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان رییس جمهور غنی در یک صف بندی تازه تاکید کرده که یک صف جمهوریت است و صف دیگر «دشمن». به گفته او کسانی که در صف جمهوریت قرار نمی گیرند دیگر در دولت جای ندارند.

رییس جمهور غنی امروز یک‌شنبه (۲۹حمل) در برگزاری جلسه امنیتی شش و نیم و مراسم اعطای مدال به ۱۶ نیروی امنیتی گفته است که برای حفاظت از افغانستان آمادگی کامل دارد و اکنون وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل تطبیق و این کشور بیطرفی خود را ثابت سازد.

او افزوده که طالبان بخاطر دوام جنگ، هیچگاه مشروعیت دینی ندارند و به گفته آقای غنی اجماع علمای جهان اسلام، جنگ افغانستان را نامشروع خوانده است.

غنی با اشاره به روابط منطقه ای افغانستان خاطرنشان کرده که روز تصمیم گیری برای پاکستان فراه رسیده است. به گفته او اگر افغانستان ناامن باشد پاکستان نیز ناارام خواهد و اگر این کشور آسایش افغانستان را بخواهد خود نیز در آسایش خواهد بود.

به گفته او انتخاب «دوستی و دشمنی» در دست پاکستان است و اگر این کشور دوستی را انتخاب کند، افغانستان آماده است که با افزایش همکاری کشورهای منطقه و جهان، با پاکستان همکاری کند.

او تاکید کرده که دیدگاه حکومت حاکمیت، جمهوریت، مردم سالاری، افغانستان آباد، آزاد و مستقل است و اگر طالبان در این چارچوب صلح می کنند آغوش افغانستان به روی آنان باز است.

به گفته او انتخاب جنگ و دوام آن، بهانۀ طالبان است و مردم افغانستان ترس نه بلکه اراده شان استوار است.

رییس جمهور با اشاره به اعلان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، گفته است که در تاریخ معاصر، اولین بار است که برای افغانستان به همه فرصت مناسب فراهم شده است.

او تاکید کرده که از دو سال به اینسو آمادگی کامل دارد و بخاطر رفتن نیروهای بین المللی برنامه های همه جانبه ترتیب کرده است.

غنی در حالی به صف بندی ها اشاره می کند که قرار است تا چند روز آینده نشت ترکیه برای صلح افغانستان برگزار شود و شماری از سیاسیون افغانستان به دلیل اینکه در این نشست حکومت صلح ایجاد و رییس جمهور غنی از قدرت کنار زده می شود خوشبین اند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید