Month: اردیبهشت 1400

تاکید بر پایان ماموریت طولانی؛ بایدن: سربازانی در افغانستان حضور دارند که در زمان حمله یازده سپتامبر متولد نشده بودند

در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جوبایدن رییس جمهور آمریکا یک بار دیگر بر پایان ماموریت طولانی کشورش در…