صالح به وزارت اطلاعات و فرهنگ: ارائه فهرست تمام بناهای تاریخی کابل یا تصحیح موضع درباره سینما پارک |
صالح به وزارت اطلاعات و فرهنگ: ارائه فهرست تمام بناهای تاریخی کابل یا تصحیح موضع درباره سینما پارک

صالح به وزارت اطلاعات و فرهنگ: ارائه فهرست تمام بناهای تاریخی کابل یا تصحیح موضع درباره سینما پارک

خبرنگار خبرنامه

فرشته فرهنگ
خبرنگار خبرنامه

۲۱ / عقرب ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری گفته است به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده شده تا فهرست تمام بناهایی را که عنوان میراث تاریخی دارند به خصوص بناهای کابل را برای دفتر معاونیت ریاست جمهوری بسپارند.

امرالله صالح در صفحه فسبوک خود نوشته است که اگر چنین فهرستی وجود ندارد، این وزارت مکلف است قبل از جلسه بعدی کابینه اظهار نظر خود در باره سینماپارک شهر نو را تصحیح کند.

او نوشته است: “حکومت باید یک صدا داشته باشد و رفتن زیر تاثیر هیاهو و ساختن جزیره مجزا و امن برای خود قابل قبول نیست.”

آقای صالح افزوده: “ما برای همه ۱۱ روز وقت دادیم و اعلان کردیم که سینما پارک شهرنو که غیر قابل ترمیم است و فرسوده شده است، بخاطر اعمار مرکز فرهنگی جدید که سینما جز آن خواهد بود تخریب می گردد. هیچ کس سندی را برای ما مبنی بر این که این عمارت جزء آثار تاریخی است ارایه نداد.”

او تاکید کرد که یادآوری از خاطرات فیلم دیدن و دیدار از این مکان توسط نسل “ارشد شهر کابل” آن را تبدیل به آثار عتیقه نمی سازد. سلیقه گرایی باید پاسخ داشته باشد. سینما پارک شهرنو به غیر از این که جز خاطرات یک نسل از کابلیان عزیز بود کدام اثر هنری و آثار عتیقه نبود.”

معاون اول ریاست جمهوری گفته است که او می‌تواند صدها مثال از تخریب این‌گونه مکان‌ها در کشورهای دیگر در غرب و شرق بنویسد.

به گفته او زمین سینماپارک شهرنو به هیچ عنوان – تحت هیچ شرایط – زیر هیچ نوع فشار بیرون و درون برای هیچ هدف دیگر غیر از مرکز فرهنگی استفاده نخواهد شد.

این گفته ها در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ پیش از تخریب سینماپارک از معاون اول ریاست جمهوری و شهرداری کابل خواسته بود که این سینما را تخریب نکنند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ، سینما پارک را یکی از میراث‌های مهم فرهنگی، هنری و تاریخی کشور توصیف کرده بود.

با این وجود سینما پارک دوشنبه شب (۱۹ عقرب) با وجود مخالفت‌های بسیار از سوی فرهنگیان تخریب گردید.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید