جمع آوری بیش از ۹ میلیارد افغانی عواید در دو هفته؛ از آغار سال مالی تاکنون بیش از ۱۲۷ میلیارد افغانی جمع آوری شده است |
جمع آوری بیش از ۹ میلیارد افغانی عواید در دو هفته؛ از آغار سال مالی تاکنون بیش از ۱۲۷ میلیارد افغانی جمع آوری شده است

جمع آوری بیش از ۹ میلیارد افغانی عواید در دو هفته؛ از آغار سال مالی تاکنون بیش از ۱۲۷ میلیارد افغانی جمع آوری شده است

۱۶ / میزان ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه

وزارت مالیه اعلام کرده که از ابتدای سال مالی تاکنون ۱۲۷ میلیارد و ۲۰۳ میلیون جمع آوری شده است که از این میان ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون عواید آن در دوهفته گذشته جمع آوری شده است.

وزارت مالیه امروز چهارشنبه (۱۶میزان) گفته است که‌ از تاریخ اول الی ۱۵ میزان سال روان مالی مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون افغانی عواید ملی جمع آوری گردیده است. که از جمله مبلغ ۵۱۵ میلیون از مستوفیت ها، ۲ میلیارد و ۲۹۷ میلیون افغانی از عواید مالیاتی، ۲ میلیارد و ۴۷۶ میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و ۴ میلیارد ۱۱۹ میلیون افغانی از بخش گمرکات بدست آمده است.

این وزارت افزوده که جمع آوری این مبلغ عواید در مقایسه به دو هفته اخیر ماه سنبله سال روان مالی مبلغ ۹۸۴ میلیون افغانی افزایش را نشان میدهد.

به گفته این وزارت از ابتدای سال مالی الی اکنون مبلغ ۱۲۷ میلیارد و ۲۰۳ میلیون افغانی عواید ملی جمع آوری گردیده است.

بیش از نصف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ مصرف شده است

وزارت مالیه در ادامه گفته است که از آغاز سال مالی الی تاریخ ۱۲ میزان مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۸۹ میلیون افغانی معادل ۵۰.۲ درصد بودجه انکشافی و مبلغ ۱۹۶میلیارد و ۷۱۵ میلیون معادل ۶۴ درصد بودجه عادی به مصرف رسیده است که در کل ۲۷۹میلیارد و ۹۰۴ میلیون افغانی معادل ۵۹ درصد از مجموع بودجه ملی را تشکیل میدهد.

بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی در نظر گرفته شده بود. از این جمله ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و نیز تاثیر منفی آن روی جمع آوری عواید با ان هم حکومت سند بودجه را تعدیل و مبلغ ۸۹ میلیارد افغانی دیگر را به‌خاطر مبارزه‌ی موثر و همه‌جانبه با ویروس کرونا، حمایت از مردم و رفاه عامه اضافه کرد.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید