این شب ها می‌توان صدای نوحه و مراسم های عزاداری را از دور و نزدیک در کابل شنید، غرفه‌های پر از پرچم در مسیر منتهی به دشت برچی، در چهارراهی شهید مزاری ناحیه شش غرب کابل به چشم می‌خورد.

هرچند امسال ماه محرم در کنار تهدیدات امنیتی با تهدید ویروس کرونا و شیوع آن بین مردم رو به رو است اما شهروندان همچنان مانند سال‌های قبل پرشور در پی آماده سازی مساجد هستند.

تهدید امنیتی ماه محرم

هم زمان با فرارسیدن ماه محرم، وزارت داخله کشور اعلام کرده که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت روزهای محرم آمادگی گرفته‌اند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله گفته است که نیروهای امنیتی در همکاری نزدیک با مردم، امنیت تمامی اماکن عزادری ماه محرم از جمله مساجد و تکیه خانه‌ها را تامین خواهند کرد.

سالم حسنی، مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی و اجتماعی و عضو شورای عالی تنظیم امور دینی در صحبت با خبرنامه گفت: “تامین امنیت ماه محرم از سوی دولت در سه سطح طرح ریزی شده است. اول در سطح رهبری دولت به شورای امنیت از سوی سر قومندانی اعلی دستور داده شده تا امنیت مراسم محرم در اولویت کاری نیروهای امنیتی قرار بگیرد. و در سطح نشست مسئولین ارشد نیروهای امنیتی برنامه های جدی دارد و مطالبات امنیتی که از سوی مردم مطرح شده بود با آن موافقت و اجرا شده است. در سطح سوم یعنی در سطح اجرائی هماهنگی بین نیروهای امنیتی از قبیل آمرین حوزه ها، آمرین امنیت و نیروهای مردمی به وجود آمده و در چندین نشست پیشنهادات بررسی و منظور شده است. امروز نیز بیشتر مساجد توسط نیروهای امنیتی و مردمی تجهیز شده است.”

اجرای طرح امنیتی مخصوص محرم در حال حاضر در بیش از 20 ناحیه در شهر کابل برگزار می‌شود که حدود 500 مسجد را دربرمی‌گیرد.

محمد حسن صالحی، ملا امام مسجد امام زمان در غرب کابل که هدف حمله داعش قرار گرفته بود نیز به خبرنامه گفت: “هر چند تدابیر امنیتی از سوی دولت مدنظر گرفته شده است و مردم نیز با تعدادی سلاح‌های توزیع شده کنار نیروهای امنیتی حضور دارند اما آن چنان که باید امنیت مساجد جدی گرفته شود اما کافی نیست.”

این در حالی است که غرب کابل یکی از مناطق مورد تهدید و حمله گروه های تروریستی به خصوص در جریان برگزاری مراسم های مذهبی بوده است.

میثاق امنیتی

سالم حسنی اما گفت که نسبت به سال گذشته با توجه به تنوع تهدیدات امنیتی و سطح بالای تهدیدات امنیتی تدابیر وسیع‌تر و جدی‌تری روی دست گرفته شده است. او اما تاکید کرد که نمی‌توان به صورت کامل گفت که ممکن نیست هیچ خلاء امنیتی وجود داشته باشد یا هیچ حادثه‌ایی رخ ندهد اما نیروهای امنیتی با همکاری مردم سعی دارد هر بیشتر این خلاء‌ها را پر نماید.

او افزود: “تیم‌های امنیتی کابل تلاش می‌کنند تا با میثاق امنیتی کار نمایند و کمربندهای امنیتی را ایجاد کنند. نیروهای امنیتی در سدد این است تا امنیت را به صورت نامحسوس بگیرند تا از ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری صورت گیرد.”

مراسم محرم از روز چهارم به بعد روزهای پرجنب و جوش‌تری دارد و ازدحام مردم در این روزها بیشتر از گذشته است.

تعدادی از نیروهای امنیتی و مردمی شب گذشته (2 سنبله) در بعضی از مناطق جابه جا شده‌اند و امکان این می‌رود که ایستگاه‌های بازرسی نیز در دو روز آینده در مسیر جاده‌ها ایجاد شود.

ابراهیم مستعار، عضو کمیسیون عالی امنیتی مراسم دینی در غرب کابل به خبرنامه گفت: “به دلیل این که نیروهای امنیتی نمی‌توانند به تنهایی امنیت غرب کابل را بگیرند، هیئت عزاداری این منطقه حدود 4 هزار کارت برای مردم توزیع کرده تا در کنار نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند.”

این در حالی است که قرار است به صورت مجموعی در سطح ولایت کابل حدود 4 هزار نیروی امنیتی امنیت مراسم محرم را بگیرند.

طبق برنامه نهادهای امنیتی، قرار بود نیروهای امنیتی از سوم محرم در اختیار مساجد قرار بگیرد.

مطابق به تقسیم زون‌های امنیتی از سوی کمیسیون عزاداری، تنها در کمربند امنیتی غرب کابل، این منطقه از اطراف تحت پوشش امنیتی بوده و در مسیر رفت و آمد مردم نیز نزدیک به 8 ایستگاه بازرسی ایجاد خواهد شد. زون غرب کابل شامل ناحیه‌های 13، 18 و 5 می‌شود.

در این سه ناحیه بیشتر از 300 مسجد و تکیه خانه وجود دارد که تنها 263 مسجد آن در ناحیه 13 و 18 واقع شده است.

اسدالله یوسفی، رئیس علمای غرب کابل و معاون اول شورای ائمه مساجد کابل به خبرنامه گفت: “با این که برای تدابیر امنیتی برای هر مسجد پرجمعیت 2 تا 3 فرد نظامی در نظر گرفته شده است اما این تعداد کافی نیست و نمی‌تواند به صورت قطع امنیت مردم در شب و روزهای محرم را بگیرد.”

این در حالی است که مساجد بزرگ هر کدام 5 نفر نیروی امنیتی دارد که در تمام سال موظف به گرفتن امنیت مسجد می‌باشد اما برای مساجد کوچک تنها 2 تا 3 فرد نظامی در نظر گرفته شده است.

او افزود: “هر چند این تعداد نفر و اقدامات دولت کافی نیست برای گرفتن امنیت مردم در مسجد اما جوانان و ساکنین اطراف مساجد نیز خود با روحیه‌ایی بسیار قوی در سدد ایجاد امنیت برای مردم هستند.”

با این وجود در جلسه علما با رئیس جمهور که در 2 اسد برگزار شده بود، آقای غنی گفته که اولویت کاری آن‌ها تامین امنیت مردم عزادار می‌باشد و در این خصوص هدایت لازم را داده است.

بحث امنیت و اما کرونا

در کنار تهدیدات امنیتی اما ویروس و شیوع کرونا تهدید جدی دیگری است که در این روزها به آن توجه کمتری صورت می‌گیرد.

محمد حسن صالحی روحانی در مسجد امام زمان در این زمینه گفت :”هر چند توصیه‌های بهداشتی از سوی شورای ائمه مساجد و شورای تنظیم اموردینی تاکید شده است اما مردم به رعایت آن چندان توجه‌ای نمی‌کنند. با این که در نماز جماعت فاصله اجتماعی رعایت می‌شود ولی هیچ فردی به گونه منظم از ماسک استفاده نمی‌کند.”

در کنار این که وزارت صحت مکررا تاکید به رعایت بهداشت و جلوگیری از ازدحام دارند، شورای عالی تنظیم امور دینی، شورای مساجد شیعه و کتبای افغانستان و شورای علمای افغانستان نیز توصیه کرده‌اند که در کنار استفاده از ماسک، رعایت فاصله گیری اجتماعی سعی نمایند از تجمع زیاد در یک منطقه خودداری کنند و در صورت امکان نذورات خود را به گونه خام توزیع نموده از پخت و پز جلوگیری نمایند.

آقای یوسفی گفت که با همه این توصیه‌ها مردم فکر می‌کنند که از معافیت عمومی برخوردار هستند و کرونایی وجود ندارد.