مقام های محلی غزنی تایید کرده اند که در درگیری میان طالبان و مردم محل بر سر جمع آوری عشر از سوی طالبان ۹ تن کشته و زخمی شده اند. ۶ تن از افراد آسیب دیده باشندگان محلی بوده اند.

واحدالله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی امروز دوشنبه (۲۰اسد) به خبرنامه گفت که درگیری میان باشندگان محل و گروه طالبان از دو روز بدینسو در ساحه «بالا» ولسوالی اندر این ولایت آغاز شده و هم اکنون نیز به صورت پراکنده ادامه دارد.

جمعه زاده افزود این درگیری پس از آن آغاز شده که مردم از دادن عشر به گروه طالبان امتناع کرده اند.

سخنگوی والی غزنی خاطرنشان کرد که در نتیجه این درگیری‌ها دو عضو گروه طالبان به‌شمول مسوول یکی از کمیسیون های آن کشته و یک تن یگر آنان زخمی شده اند.

جمعه زاده اضافه کرد که در این درگیری دو تن از باشندگان محل نیز کشته شده و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

سخنگوی والی غزنی ادامه داد هم اکنون دو طرف همچنان درحالت آماده باش قرار دارند و درگیری های پراکنده نیز وجود دارد و پادرمیانی موسفیدان محلی برای پایان دادن به این درگیری ها ادامه دارد.

به گفته جمعه زاده نیروهای دولتی به دلیل وجود ماین های کنار جاده ای از راه زمین نمی توانند وارد ساحه شوند اما ارگان های امنیتی و کشفی تلاش دارد این درگیری را به گونه مهار و برای باشندگان محل کمک کنند.