دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرده است که در دو روز گذشته ۳۱۷ زندانی طالبان از سوی حکومت افغانستان رها شده اند.

دفتر شورای امنیت ملی امروز یک‌شنبه (۱۲اسد) گفته است که دولت افغانستان در دو روز گذشته ۳۱۷ زندانی طالبان را از زندان بگرام و دیگر زندان‌های کشور رها کرده است.

این شورا افزوده که با رهایی این افراد شمار زندانیان رهاشده‌ی طالبان اکنون به چهارهزار ۹۱۴ نفر رسیده و این روند تا رهایی ۵ هزار ۱۰۰ زندانی طالب ادامه دارد.

این در حالی است که رییس جمهور غنی در بیانیه عیدی اش گفته بود که تا چهارم عید، ۵۰۰ زندانی دیگر طالبان که نام آنان در لیست داده شده از سوی طالبان مطابق توافق‌نامه صلح دوحه نیست را  در پاسخ به آتش بس و تبادله با زندانیان غیرنظامی و نظامی باقی مانده در بند طالبان آزاد می کند.

رهایی زندانیان جنجالی

حکومت افغانستان تاکنون حاصر به رهایی نزدیک ۴۰۰ زندانی طالبان نشده است. آقای غنی در بیانیه عیدی اش گفته است: «در لیست ارائه شده از سوی طالبان ۴۰۰ تن زندانیانی است که در مورد رهایی آنان رئیس جمهور افغانستان بر مبنای قانون اساسی و قانون جزا، صلاحیت ندارد. اما این بدان معنی نیست که ما بخاطر رهایی تمامی این زندانیان پاسخ منفی بدهیم. من باید با ملت مشورت کنم و در بارۀ سرنوشت ۴۰۰ زندانی متذکره، لویه جرگه مشورتی را دعوت می نمایم، تا بر اساس مشوره نمایندگان مردم، ما در این خصوص فیصله کنیم.»

رییس جمهور غنی که روز گذشته به ولایت سمنگان رفته بود در گردهمایی از برگزاری این جرگه مشورتی به زودی خبر داد.

خبرگزاری رویترز نیز  به نقل از سه مقام امریکایی گزارش داده است که ۴۰۰ زندانی طالبان که حکومت از آزادی آن‌ها شانه خالی می‌کند باید بعد از آزادی در یک جایی نظربند شوند که تحت نظارت قرار داشته باشند.

در این گزارش این پیشنهاد یک راه حل برای دور کردن موانع در راه برگزاری مذاکرات بین حکومت و طالبان خوانده شده آمده است در جایی‌که این طالبان نظربند می‌شوند، حکومت و طالبان نظارت مشترک داشته باشند.

در گزارش رویترز به نقل از این مقامات امریکایی تاکید شده که این طرح را زلمی خلیل‌زاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با هر دو طرف در میان گذاشته است.