مجلس نمایندگان طرح تعدیل بودجه مالی سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد |
مجلس نمایندگان طرح تعدیل بودجه مالی سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد

مجلس نمایندگان طرح تعدیل بودجه مالی سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد

۱۱ / سرطان ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

 وزارت دولت در امور پارلمانی تایید کرده است که طرح تعدیل بودجه مالی سال ۱۳۹۹ از سوی مجلس تصویب شده است.

ضیاالحق امر خیل سرپرست وزارت دولت در امور پارلمانی در توییتی گفته است: « از مجلس نمایندگان، هیئت اداری و نماینده گان ملت که با اکثریت قاطع به طرح تعدیل بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را که در ان به افت ویروس کرونا و پروگرام های مهم حکومتی تغییرات آمده بود تشکری کنم.»

از سوی هم سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفته است که این طرح با اعمال برخی از تغییرات تصویب شده است.
این نماینده مجلس افزوده که حکومت هشت میلیارد افغانی را برای برنامه‌های وزارت زراعت در زمان شیوع ویروس کرونا در طرح تعدیل پیش‌بینی کرده بود که مجلس نمایند‌گان حدود شش میلیارد افغانی بودجه را برای این برنامه تأیید کرده و نیز حدود ۳۷۰ میلیون افغانی بودجه وزارت دولت در امور صلح به دلیل عدم حضور مسوولان این وزارت و بیش از چهار میلیارد افغانی برای واحد عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری برای ایجاد شغل و ایجاد بندهای کوچک رد شده است.

پیش از این به تاریخ ۲۸ ماه جوزا طرح تعدیل بودجه سال مالی جاری از سوی مجلس رد شده بود.

تعدیلات در بودجه سال جاری مالی

وزارت مالیه با نشر خبرنامه ای امروز گفته است که بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ قبل از شیوع ویروس کرونا ترتیب شده بود و در آن زمان خطرات ویروس کرونا پیش بینی نشده بود.

این وزارت افزوده که حکومت یک سلسله تعدیلات بوجودی را برای مبارزه با کرونا به وجود آورد و در بودجه سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ ۱۸ میلیارد افغانی نسبت به آغاز سال افزایش رونما شده که ۱۲.۲ میلیارد افغانی در بودجه انکشافی و ۵.۷ میلیارد افغانی در بودجه عادی ازدیاد یافته است.

وزارت مالیه تاکید کرده که بعد از تعدیلات بودجوی بودجه سال جاری مالی در کل ۴۴۶ میلیارد افغانی است که از آن جمله ۲۹۴ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۱ میلیارد افغانی انرا بودجه انکشافی تشکیل میدهد.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید