عید در سایه تیره کرونا؛ از ممنوعیت پتاقی و تفنگچه های پلاستیکی تا کار کارمندان بانک ها در روز جمعه |
عید در سایه تیره کرونا؛ از ممنوعیت پتاقی و تفنگچه های پلاستیکی تا کار کارمندان بانک ها در روز جمعه

عید در سایه تیره کرونا؛ از ممنوعیت پتاقی و تفنگچه های پلاستیکی تا کار کارمندان بانک ها در روز جمعه

۱ / جوزا ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

 شهروندان کابل در حالی به استقبال از عید سعید فطر می روند که ویروس کرونا سایه تاریکی بالای این شهر انداخته است، از قرنطین کامل شهر و عدم دید و بازدید گرفته تا ممنوعیت استعمال پتاقی و تفنگچه های پلاستیکی از سوی فرماندهی قوت های مشترک کابل.

فرماندهی مشترک قوت های امنیتی شهر کابل با فراه رسیدن عید بانشر اعلامیه امروز پنجشنبه (۱جوزا) از شهروندان کابل خواسته است که در ایام عید سعید فطر از فیرهای شادیانه، استعمال پتاقی و تفنگچه های پلاستیکی که باعث برهم خوردن امنیت عینی و روانی شهروندان می شود خود داری کنند.

در این اعلامیه تاکید شده که پولیس کابل مطابق قانون با فروشنده های تفنگچه های پلاسیتکی و پتاقی در شهر از هیچ گونه گذشت کار  نخواهدگرفت.

در این اعلامیه همچنان هشدار داده شده: “بر هم زدن امنیت روانی مردم جرم پنداشته می شود و افراد که به این عمل دست می زنند  مجازات خواهند شد.”

در شهر چی می گذرد؟

با وجود هشدار پولیس به شهروندان مبنی بر عدم خرید و فروش و استعمال تفنگچه های پلاسیتکی و پتاقی ها هنوز هم در گوشه های کابل به استقبال از عید و عدم در نظر گرفتن تهدیدات ناشی از ویروس کرونا بازار های فروش پتاقی، تفنگچه های پلاستیکی به گرمی تمام تا امروز ادامه داشته است.

شماری زیادی از شهروندان کابل امروز برای خرید به پیشواز عید بدون در نظر داشت هشدار های صحی به بازار ها ریخته اند و خبری از کرونا و قرنطین نیست.

کار در روز جمعه

از سوی هم وزارت مالیه امروز بخاطر فرا رسیدن عید فطر و اجرای معاشات تمام ادارات دولتی به ریاست عمومی بانک مرکزی با ارسال مکتوب از آنان خواسته است تا کارمندان اجراییوی بانک های دولتی و خصوصی را در مرکز و ولایات فردا جمعه هدایت دهد در دفاتر کاری شان حاضر باشند.

وزارت مالیه تاکید کرده که فردا جمعه شهروندان می توانند معاشات شانرا در کابل و ولایات به صورت نورمال از بانک ها دریافت کنند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید