Month: فروردین 1399

کمیته اضطرار جلوگیری ویروس کرونا؛ اداره انکشاف ملی در یک ماه برای 40 هزار تن زمینه اشتغال را فراهم کند

ارگ ریاست جمهوری اعلان کرده است که در جلسه کمیته اضطرار جلوگیری از ویروس کرونا فیصله شده که اداره انکشاف ملی در جریان یک ماه، برای 40 هزار تن زمینه…

غنی: دفاتر سازمان ملل باید در مبارزه با کرونا، با حکومت افغانستان هماهنگ باشند

محمد اشرف غنی در دیدار با مسئولین دفاتر سازمان ملل در کابل می گوید که فعالیت این دفاتر در خصوص مبارزه با کرونا باید با حکومت افغانستان هماهنگ باشد. ریاست…