اظهارات جدید معاون وزیر خارجه آمریکا؛ سیاست های واشنگتن در قبال کابل در سال 2020 چگونه خواهد بود؟ |
اظهارات جدید معاون وزیر خارجه آمریکا؛ سیاست های واشنگتن در قبال کابل در سال ۲۰۲۰ چگونه خواهد بود؟

اظهارات جدید معاون وزیر خارجه آمریکا؛ سیاست های واشنگتن در قبال کابل در سال ۲۰۲۰ چگونه خواهد بود؟

خبرنگار خبرنامه

جاوید نوید
خبرنگار خبرنامه

۲۳ / جوزا ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه
Image Title

در میان گفتگوهای صلح و تلاش ها برای مصالحه با طالبان در افغانستان، یکی از مقامات ارشد امور خارجی اداره ترامپ روز چهارشنبه به یک کمیته فرعی کنگره گفته که کمک های این کشور به افغانستان نباید همانند یک “چک سفید” پنداشته شود. آلیس ویلز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا در بیانیه ای در کمیته فرعی برای آسیا و پاسفیک مجلس نمایندگان گفته است که ایالات متحده درخواست بودجه ای کوچکتری برای سال مالی ۲۰۲۰ برای افغانستان دارد.

نکته های مهم مورد بحث: آلیس ویلز علاوه بر این که تاکید کرده که کمک های آمریکا به افغانستان مانند یک چک سفید نیست، از مسائل دیگر نظیر همکاری های بلندمدت و پایدار و ادامه حمایت های غیرنظامی نیز سخن گفته است. خانم ویلز به غیر از مسائل مصالحه مسولیت های دیگر سیاسی روابط آمریکا و افغانستان را برعهده دارد.

تداوم اصلاحات: خانم ویلز گفته است که انتظار کشورش این است که حکومت افغانستان در مسیر اصلاحات ادامه دهد و آمریکا نیز توافقنامه افغانستان را به عنوان مبنای بررسی پیشرفت ها و گفتگو روی اهداف اصلاحی جدید برای جلوگیری از چالش های بزرگ افغانستان قرار می دهد.

پیشرفت های بوجود آمده: خانم ویلز در عین حال تاکید کرده که افغانستان به پیشرفت های روی معیارهای موافقت نامه افغانستان نایل شده است. این پیشرفت ها شامل محاکمه مقامات عالی رتبه در ارتباط با فساد مالی، مدیریت مستقلانه نیروهای امنیتی در جیران انتخابات پارلمانی و پیشرفت ها در جمع آوری درآمدهای حکومتی می باشد.

پایان جنگ: خانم ویلز از قول رییس جمهور و وزیرخارجه آمریکا گفته است که اولویت اصلی آن ها در منطقه این است که جنگ افغانستان از طریق راه حل سیاسی پایدار با اطیمنان از این که افغانستان بار دیگر هرگز به بهشتی برای تروریستان تبدیل نمی شود تا از آن علیه آمریکا و منافع اش استفاده کند، پایان یابد. او گفته که “در حالی که ما برای پایان جنگ تلاش می کنیم، با حکومت افغانستان نیز در راستای تعریف پارامترهای پایداری و رروابط بلندمدت با افغانستان کار می نماییم.”

منابع درخواست شده: خانم ویلز گفته است که “منابع درخواست شده برای سال مالی ۲۰۲۰ افغانستان را قادر خواهد ساخت تا دستاوردهای ۱۸ سال گذشته خود را نگه داشته و توسعه بخشد. درخواست بودجه کوچک تر در سال ۲۰۲۰ برای افغانستان بر اساس پیش بینی های ما برای کار متمرکز است. هرچند که بودجه باقی مانده از سال گذشته ما را قادر می سازد تا در برنامه های تعریف شده سکتگی به میان نیاید.”

 برداشت اولیه: گفته های آلیس ویلز در کمیته فرعی آسیا و پاسفیک کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حاوی چند نکته مهم است که به نظر می رسد نیاز دارد تا در کابل به آن با جدیت پرداخته شود. مهمترین تمرکز این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا بر تداوم اصلاحات در افغانستان و در عین حال کاهش درخواست بودجه برای بخش کمک های غیرنظامی در کشور می باشد. با توجه به این موضوع، به نظر می رسد که آمریکا در عین این که برای راه حل سیاسی به بن بست جنگ کشور آمادگی دارد، رویکرد خود را در نیز در برخی حوزه ها در افغانستان تغییر می دهد. این موضوع دست کم در گفته های خانم ویلز مشخص می باشد.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید