Month: خرداد 1398

نشست بین‌الافغانی مسکو پس دو روز با نشر یک اعلامیه پایان یافت؛ تأکید دو طرف بر ادامه گفتگوها در آینده!

اشتراک‌کنندگان دومین نشست بین‌الافغانی در مسکو پس از دو روز مذاکرات پشت درهای بسته، با یک اعلامیه مشترک به گفتگوهای…