14 فروند چرخبال در شش ماه آینده وارد ناوگان هوانیروی افغانستان می شود

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع می گوید در سال گذشته ارتش به 23 فروند چرخ بال اکمال شده و 14 فروند دیگر تا شش ماه آینده در اختیار نیروهای دفاعی افغانستان قرار خواهد گرفت.

آقای خالد امروز پنجشنبه (5ثور) در کنفرانس خبری در کابل گفت که پیشرفت نیروها یکی از دستاوردهای سال گذشته وزارت دفاع بوده است. او تاکید کرد که فرقه ای از کماندو به قول اردو و همچنان فرقه 20 پامیر در قندز به قول اردوی 217 پامیر ارتقا کرده است.

سرپرست وزارت دفاع افزود تا هنوز 55 تولی اردوی محلی تشکیل شده که 33 تولی آن آموزش دیده اند و 11 تولی دیگر در آینده نزدیک فارغ می شوند.

او با بیان اینکه تورم تشکیلاتی در مرکز از بین برده شده و حدود 3 هزار 7 صد 40 نفر را از قرارگاه مرکزی به ولایات فرستاده شده تاکید کرد که تا به حال 8 بال طیاره AC208 که مجهز با سیستم‌های مدرن و حمل سلاح است به وزارت دفاع تحویل داده شده و 9 بال دیگر آن قرار است تا سال آینده در اختیار این وزارت قرار گیرد.

آقای خالد جوان سازی ارتش را از اهداف وزارت دفاع خوانده گفت که 1 هزار 8 صد 84 تن به تقاعد سوق داده شده که 85 تن آن جنرال و 9 صد 66 تن دیگر آن دگروالان این وزارت بوده است.

5 / ثور 1398
#