حمدالله محب: جنگ بالای افغانها تحمیل شده است

حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید جنگ امروز جنگ ما نیست بلکه این جنگ بالای افغانها تحمیل شده است.

مشاور امنیت ملی امروز پنجشنبه (29حمل) دردیدار با شماری از جوانان قوم ازبک گفت ” نسل ما نسل جنگ است و ما از جنگ و ویرانی ها تا اینجا رسیده ایم، جنگ امروز جنگ ما نیست بلکه این جنگ بالای افغانها تحمیل شده است”.

Hamdullah mohib

محب افزود، وضعیت تغییر کرده و کسی نمی تواند تکه دار بانک رای مردم باشد، زیرا مردم و جوانان ما نسبت به اوضاع آگاهی کامل دارند و از رای پاک شان نمایندگی می کنند.

مشاور امنیت ملی تاکید کرد “پروسه صلح برای همه افغانها مهم است و همه ما باید دست به دست هم داده تلاش ورزیم تا آینده مصوون و با ثبات داشته باشیم”.

29 / حمل 1398
#