کاغذپران پس از طالبان چالش دیگری برای قطع برق کابل

شرکت برق‌رسانی افغانستان(برشنا) از جوانان نواحی مختلف کابل خواسته است که تار های کاغذ‌پران شان را به لین‌های برق تماس ندهند.

electricity

کابل برشنا امروز پنجشنبه (29حمل) بانشرخبرنامه گفته که شماری از جوانانی که در نواحی مختلف کابل، در جریان کاغذ پران بازی تار های  انرا به لین های هوایی برق تماس می دهند وان سبب می شود تا جریان برق ساحات مختلف در نتیجه شارتی قطع شود.

این درحالی است که جنگ و درگیری در نقاط مختلف کشور هرزگاهی سبب قطع برق در کابل پایتخت و سایر ولایت های کشور می‌شود.

29 / حمل 1398
#