مقامات امنیتی از بازداشت 3 دزد حرفه ای در کابل خبر داده اند.

kabul police

پولیس کابل می گوید که یک گروه ۳ نفری دزدان حرفه ای که در قالب پولیس و نیروهای امنیتی خود را جا می زدند، امروز در کابل بازداشت شدند.

به نقل از پولیس کابل این افراد در حوزه چهارم امنیتی از ساحه چهاراهی ترافیک واقع ناحیه چهارم شهر کابل بازداشت گردیدند.

دفتر مطبوعاتی پولیس کابل در ادامه می گوید که از نیز این افراد دو عراده واسطه نقلیه, یک میل سلاح کمری ، 2 پایه مخابره و 2 قطعه کارت جعلی به دست آمده است.

پولیس کابل می گوید که این مظنونین در پروسه تحقیقات ابتدائی به انجام چندین مورد چپاولگری و سرقت اعتراف نموده اند.