تادین خان: حمایت قاطع ناتو در ترور جنرال عبدالرازق دست ندارد

جنرال تادین خان، فرمانده پولیس ولایت قندهار در دیدار با هیئت مجلس سنای افغانستان دست داشتن حمایت قاطع ناتو را در ترور جنرال رازق، برادر و فرمانده پیشین پولیس این ولایت رد نموده است.

دفترمطبوعاتی مجلس سنا در یک اعلامیه گفته است، یک هیئت این مجلس به ریاست محمدعلم ایزدیار، نایب اول جهت بررسی عوامل قضیه ترور استرپاسوال عبدالرازق به ولایت قندهار سفر نموده است.

General razeq

این هیئت در این سفر با تادین خان، فرمانده پولیس ولایت قندهار و برادر جنرال رازق دیدار نموده است.

تادین خان در این دیدار گفته است که حکومت نباید قضیه ترور جنرال رازق را سطحی بگیرد.

به گفته وی، حکومت باید همه ابعاد داخلی و خارجی این حادثه تروریستی را با مردم شریک سازد.

فرمانده پولیس قندهار دست داشتن نیروهای حمایت قاطع ناتو را در این قضیه رد نموده، تاکید نموده است: “استخبارات منطقه شهید عبدالرازق را به خاطر حس وطندوستی و فکر ملی اش از صحنه برداشتند.”

این هیئت مجلس سنا همچنین با عبدالحنان منیب، سرپرست ولایت قندهار دیدار نموده است.

13 / دلو 1397
#