Month: بهمن 1397

سازمان ملل: 7.7 میلیون دالر برای کمک به خانواده‌های بی‌جاشده در افغانستان نیاز است

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند‌گان در یک گزارش تاکید کرده است که برای کمک‌رسانی به خانواده‌هایی که از کمک‌های زمستانی در افغانستان مستفید نشدند، مبلغ ۷.۷ میلیون…

تأیید طرح ایجاد صندوق وجهی برای خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و بیجاشدگان داخلی

ریاست اجرایی حکومت افغانستان از تأیید طرح ایجاد صندوق وجهی پول برای خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و بیجاشدگان داخلی در نشست کمیته اجرایی بی‌جاشد‌گان و عودت‌کنند‌گان این کشور خبر داده…

شبکه زنان افغان: زنان نمی‌گذارند قربانی معاملات پس پرده در مورد صلح شوند

شبکه زنان افغان با تاکید بر صلح عادلانه و پایدار در افغانستان می‌گوید که زنان افغان نمی‌خواهند و نمی‌گذارند که قربانی معاملات پس پرده حکومت، جامعه بین‌المللی، احزاب سیاسی و…