رييس جمهور غني صبح امروز وارد ولايت بلخ شد |
رییس جمهور غنی صبح امروز وارد ولایت بلخ شد

بازتاب خبرهای 13 میزان