Month: آبان 1397

نمایندگان غزنی در مورد فجایع ارزگان با وزیر دفاع ملی دیدار کردند

نمایندگان ولایت غزنی در مجلس در مورد فاجعه ارزگان و شماری از ولسوالی‌های غزنی با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی دیدار نمودند. به گفته، محمد عارف رحمانی، نماینده ولایت…