image

دستاورد افغانستان؛ 4 نکته خواندانی در باب اجلاس مطالعه بودجه در بانک جهانی

دستاورد افغانستان؛ 4 نکته خواندانی در باب اجلاس مطالعه بودجه در بانک جهانی

بودجه سال 97 خورشیدی افغانستان که در هفته‌های اخیر مورد بحث‌های جدی بود و در نهایت از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد، در واشنگتن نیز حاشیه‌های داشته است.

درجه بلند  

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان گفته‌اند که بودجه این کشور در نشست مطالعه بودجه‌ای بانک جهانی در واشنگتن مقام دوم را در آسیا گرفته است. این مقام‌ها گفته‌اند که با در نظرداشت اصلاحات همه جانبه در بودجه ملى سال ١٣٩٧ و اجرای موثر آن، توقع می‌رود که افغانستان در رده‌هاى بلندتر در سال آینده قرار گیرد.

اکلیل حکیمی در نشست سروی رسمی بودجه در مرکز بانک جهانی، در مورد بودجه سال مالى ١٣٩٧ که اخیرا از طرف شورای ملی افغانستان تصویب شده است، صحبت کرده و آن را یک بودجه شفاف، پاسخگو، موثر و برابر با معیار‌هاى بین‌المللى دانسته است.

عدم توازن

بودجه‌ی ملی سال مالی 1397 پیش از این توسط مجلس نمایندگان افغانستان رد شده بود و نمایندگان مجلس از وزارت مالیه‌ی این کشور خواسته بودند که برای رفع نواقص آن اقدام کند.

به گفته‌ی نمایندگان مجلس نمایندگان عدم توازن بودجه، افزایش کارمندان بدون وجود دلایل موجه، اضافه کردن واحدهای بودجه‌ای تصویب نشده، کاهش بودجه توسعه‌ای و عدم رعایت اصولنامه بودجه‌ای از مواردی بود که قناعت نمایندگان مردم را بدست آورده نتوانسته بود.

سند تصویب شده

مجلس نمایندگان افغانستان با چند بار رد کردن سند بودجه‌ی ملی، سرانجام در جلسه‌ی عمومی 22جدی، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را با اکثریت آرا مورد تایید قرار داد.

مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۷ در سند اول در حدود ۳۶۰ میلیارد افغانی بود، اما بعد از آوردن تغییرات این میزان به ۳۷۷ میلیارد افغانی افزایش یافت.

بودجه‌ی عادی در سند اول حدود ۲۶۷ میلیارد افغانی بود که با کاهش یک میلیارد افغانی به ۲۶۶ میلیارد افغانی تقلیل یافته است.

بودجه توسعه‌ای در سند بودجه‌ی اول حدود ۹۳ میلیارد افغانی بود، اما در سند نهایی این میزان به ۱۱۰ میلیارد افغانی افزایش یافت.

به همین‌سان در منابع تمویل خارجی نیز به‌طور نسبی تغییراتی رونما شده است. تمویل این بودجه از منابع خارجی در سند اول در حدود ۱۸۷ میلیارد افغانی بود، اما در سند جدید این میزان به ۱۹۱ میلیارد افغانی افزایش یافته است.

کسر بودجه در بودجه عادی نیست، اما در بودجه‌ی توسعه‌ای کسر بودجه در حدود ۱۴ میلیارد افغانی می‌باشد.

اولویت بودجه

اولویت بودجه ۹۷ افغانستان بخش‌های امنیت، معارف، زیربنا، زراعت و روستا اعلام شده‌ است.

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که درآمد داخلی افغانستان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۲۵ درصد رشده داشته و این وزارت پیشبینی کرده که سطح عواید داخلی در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲.۵ میلیارد دالر برسد.

بودجه سال گذشته‌ی افغانستان حدود ۶.۶ میلیارد دالر بود که حدود ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و حدود ۲.۵ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای این کشور بود.