image

10 درصد مالیه بر مشتریان مخابرات؛ رد قانون، درخواست مشروط شش ماهه و منطق وزارت مالیه افغانستان

10 درصد مالیه بر مشتریان مخابرات؛ رد قانون، درخواست مشروط شش ماهه و منطق وزارت مالیه افغانستان

مقام‌های وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده‌اند که اخذ ده درصد محصول خدمات مخابراتی نباید لغو شود. آنان تاکید دارند که لغو جمع‌آوری این مالیه‌ی ده‌درصدی یک عقب‌گرد در تعهد افغانستان به جامعه جهانی در زمینه‌ی افزایش عواید داخلی می‌باشد.

مجلس سنای افغانستان در نشست دیروز سه شنبه خود، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و سرپرست وزارت مخابرات را در پیوند به چگونگی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، فراخوانده بود.

آقای حکیمی از سناتوران افغانستان خواست که لغو جمع‌آوری مالیه ده درصدی کریدیت کارتهای تلفن، در قانون محصول خدمات مخابراتی را تایید نکنند. او به این مجلس وعده داد که برای ایجاد شفافیت حد اقل تا شش ماه آینده فرصت مشروط به حکومت بدهد تا این سیستم ایجاد شود.

قانون محصول خدمات مخابراتی نزدیک به دو سال پیش تصویب و توشیح شد. بر اساس این قانون، وزارت‌های مخابراتی و مالیه در مدت شش ماه باید سیستم «بلینگ» را ایجاد می‌کردند. اما این سیستم تا هنوز ایجاد نشده است.

پیش از این نیز مجلس افغانستان رسما از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است

مجلس نمایندگان افغانستان نزدیک به دو هفته پیش قانون محصول خدمات مخابراتی را رد کرد

با این وجود مجلس نمایندگان افغانستان نزدیک به دو هفته پیش این قانون را رد کرد. پارلمان این کشور قانون جمع‌آوری محصول مخابراتی را تا زمان ایجاد سیستم شفاف در جمع‌آوری این محصول با اکثریت آرای نمایندگان لغو نمود.

نمایندگان مجلس افغانستان ادعا داشتند که وزارت مالیه و وزارت مخابرات برخلاف وعده خود سیستم شفاف جمع آوری محصول خدمات مخابراتی را در مدت دو سال گذشته ایجاد نکرده و در این سیستم حوزه وجود داشته است.

چالش ایجاد شفافیت

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که شرکت‌های مخابراتی مانع اصلی ایجاد سیستم جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی اند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان روز گذشته، در مجلس سنای افغانستان گفت که شرکت‌های مخابراتی برخی از افراد را در مجلس نمایندگان و چوکات حکومت، تطمیع می‌کنند تا این سیستم ایجاد نگردد. او تاکید کرد که قانون محصول مخابراتی به‌دلیل مداخله شرکت‌های مخابراتی از سوی نمایندگان مجلس رد شده است.

eklil-hakimi

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان

به گفته وزیر مالیه‌ی افغانستان زمانی‌که سیستم (بلینگ) ایجاد شود، تمامی تخلفاتی را که شرکت‌های مخابراتی در 15 سال گذشته انجام داده‌اند، مشخص خواهد شد و عواید دولت از آنها به‌گونه شفاف گرفته خواهد شد.

 

نمایندگان مجلس افغانستان ادعا دارند که مالیه ده‌درصدی کریدیت کارت‌ها تا هنوز باید بیشتر از 19 میلیارد افغانی جمع آوری می‌شد؛ اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه‌ی این کشور می‌گوید که تا امروز 8.84 میلیارد افغانی مالیه ده‌درصدی کریدیت کارت‌های تلفن در خزانه‌ی دولت جمع شده‌است.

از سوی هم وزیر مالیه‌ی افغانستان جمع‌آوری محصول ده‌درصدی خدمات مخابراتی را شفاف خواند و تاکید کرد که این محصول بر اساس سیستم‌های که در وزارت مخابرات و شرکت‌های مخابراتی وجود دارد، جمع‌آوری می‌شود؛ اما تنها سیستمی که تمام ارقام و محصول را به‌صورت فوری و خودکار به بودجه‌ی دولت انتقال می‌دهد، در اختیار وزارت مخابرات نیست؛ دلیلی که آنان نتوانسته‌اند جلوی فساد را از این محصول ده‌درصدی بگیرند.

با این حال مقام‌های وزارت مخابرات افغانستان تاکید دارند که این وزارت تلاش دارد که میکانیزم شفاف نظارتی را بر شرکت‌های مخابراتی از طریق ساختن سیستم «بیلینگ»، ایجاد کند. به گفته‌ی آنان در صورت که این قانون لغو شود آنان نمی‌توانند این سیستم نظارتی را بالای شرکت‌های مخابراتی ایجاد کنند.

شهزادگل آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان دیروز در مجلس سنای افغانستان گفت که طرح و پلان عملی خریداری وسایل تکنالوژیکی سیستم بلینگ آماده شده و قرارداد آن تا دو هفته دیگر برای بررسی و تایید به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده خواهد شد.

شهزادگل آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان

شهزادگل آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان

به گفته‌ی آقای آریوبی در مرحله اول 12 شرکت بین المللی برای ایجاد سیستم بلینک در وزارت مخابرات اعلام آمادگی کرده اند که از میان آن، 4 شرکت انتخاب شده و به کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد خواهد شد.

با این وجود فضل‌هادى مسلمیار، رییس مجلس سنای افغانستان گفت که سناتوران این کشور، روی قانون ده درصد محصول مخابراتی جلسه گرفته و روی آن بحث خواهند کرد.